Επικοινωνία
E-mail

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τη δήλωση συγκατάθεσης για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και τη δήλωση συγκατάθεσης για την Ασφάλεια & Προστασία προσωπικών δεδομένων.

* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. - Ανοξείδωτες Κατασκευές

BI.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ

Τ.Κ. 570 22

Ο.Τ. 5Β ΟΔΟΣ 3 - Τ.Θ. 1221

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 723.033

FAX: 2310 723.034

info@inoxpavlakis.gr

miltipav@otenet.gr

Copyright © 2011 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι.Κ.Ε. - Ανοξείδωτες Κατασκευές. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα