Kontakt
E-mail

I have read and accept the statement of consent for the transfer of personal data and the statement of consent for Security & Privacy.

* Të dhëna të domosdoshme
Adresë – Telefoni

ΜILTIADIS PAVLAKIS SHPK – Konstruksione inoksi

Zona Industriale Sindos

KP 570 22

Ο.Τ. 5Β Rruga 3 – Kutia Postare 1221

THESSSLONIKI - Greqi

TEL.:+30 2310 723.033

FAX: +30 2310 723.034

info@inoxpavlakis.gr

miltipav@otenet.gr

Për çdo informacion ju lutem kontaktoni me ne vetëm me Email ose fax.

Copyright © 2011 MILTIADIS PAVLAKIS SHPK. – Konstruksione inoksi. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Security & Privacy