Proizvodi | Cisterne sa jacket plaštom

VRSTA PLAŠTA (JACKET):

SPOT WELDING turbulentnog toka automatske proizvodnje. Unutrašnjost nema paljenih delova, bez da je izvršena obrada.
Pritisak probe - razvlačenja 20 bar.
Performansa 200 kcal / m2 / 0 ° / Hr.

Cisterna 10 t sa dva plašta Cisterna 2 t sa punim plaštom Cisterna 1 t sa pola plašta
Cisterna 10 t sa plaštom Cisterna 2 t sa pola plašta i ovalnom kutijom Cisterna 2 t sa pola plašta
Cisterna 2 t sa plaštom, otvorena Cisterna 3 t sa plaštom i plovkom Cisterna 5 t sa jednim plaštom
Cisterna 10 t sa 2 plašta Cisterna za ulje 30 t sa 1 plaštom Cisterna ovalna sa plaštovima
Sud 300 l sa plaštom Sud 500 l sa plaštom Mešalica sa 2 plašta
Rashladni okvir 36cm Cisterna 30 t Cisterna 100 l sa plaštom
Copyright © 2011 MILTIADIS PAVLAKIS LTD. – Inox konstrukcije. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Security & Privacy