Produkte | Cisternë me këmishë (jacket)

TIPI I KËMISHËS (JACKET):

SPOT WELDING me rrjedhje të trazuar për prodhim automatik. Në anën e brendshme nuk ka të djegura pa iu nënshtruar përpunimit.
Presioni i provës– petëzimit 20 bar.
Rendimenti 200 Kcal / m2 / 0 ° / Hr.

Cisternë 10 ton me dy këmisha Cisternë 2 ton me këmishë të plotë Cisternë 1 ton me gjysmë këmishe
Cisternë 10 ton me këmishë Cisternë 2 ton me gjysmë këmishe & me finestër ovale Cisternë 2 ton me gjysmë këmishe
Cisternë 2 ton me këmishë të hapur Cisternë 3 ton me këmishë & galixhante me tapë Cisternë 5 ton me një këmishë
Cisternë 10 ton me 2 këmisha Cisternë vaji me 30 ton me 1 këmishë Cisternë ovale me këmishë
Enë 300 lit me këmishë Enë 500 lit me këmishë Mikser me 2 këmishë
Ftohës kuadër 36 cm Cisternë 30 ton Cisternë 100 lit me këmishë
Copyright © 2011 MILTIADIS PAVLAKIS SHPK. – Konstruksione inoksi. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Security & Privacy