Produkte | Cisternë depozite

Cisterna depozite vere, vaji, glukoze, uji etj

Cisterna 25 dhe 10 ton për depozitë vaji Cisternë 90 ton dhe 2 35 ton për depozitë vaji Cisternë 10 ton për depozitë vaji
Cisternë 7 ton për depozitë Autobote 1000 lit Autobote likuidesh 5 ton
Enë 400 lit Cisterna 5 ton Cisternë për grumbullimin e rakisë
Cisternë 2 ton e hapur Cisternë 1 ton Cisternë 2 ton me kapak galixhan
Cisternë 2 ton Cisternë 20 ton Cisternë 30 ton e izoluar
Cisternë e pjerrët 12 ton Enë 10-50 lit Enë 150 lit
Enë 250 lit Enë konike e hapur 50 - 1000 lit dhe me kapak galixhan Enë e sheshtë e hapur 50 - 1000 lit dhe me kapak galixhan
Cisternë për grumbullimin e distilateve Enë 10-100 lit  Enë 2-20 lit

Cisternë likuidesh Cisternë për mjaltë 50-1000 kg
Copyright © 2011 MILTIADIS PAVLAKIS SHPK. – Konstruksione inoksi. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Security & Privacy