KONSTRUKTOJMË CISTERNA ME PËRMASA TË NDRYSHME SIPAS MJEDISIT TUAJ
MATERIALE PËR KONTSRUKSIONE
Cisternat konstruktohen me metal çeliku të paoksiduar (inoks) tip AISI 316 – 304 / ΒΑ ose Fioretto ose ΜΑΤ, me mënyrë prodhimi petëzimi të ftohtë, me certifikatë analize mekanike dhe kimike të fonderive të çelikut.
SPECIFIKIME TË SALDIMEVE
Saldimet bëhen me pajisje elektronike automatike të teknologjisë së fundit me metodën "TIG" në atmosferë të mbrojtur me gaz inert "ARGON" me pastërti shumë të lartë saldimi.
Copyright © 2011 MILTIADIS PAVLAKIS SHPK. – Konstruksione inoksi. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Security & Privacy